Показване на 12 резултата

Роботи за публични басейни

Dolphin

Dolphin W20

5,200.00 лв.
5,750.00 лв.

Dolphin

Dolphin M700

5,750.00 лв.
6,550.00 лв.
6,999.00 лв.
7,179.00 лв.
8,289.00 лв.
9,126.00 лв.

NEMH2O

NemH20 Elite

9,299.00 лв.
17,950.00 лв.
23,470.00 лв.
-0%
34,150.00 лв.

Роботите за публични басейни представляват високоефективни почистващи автоматизирани устройства,подходящи за плувни басейни от публичен характер, например училища, спортни зали и фитнеси, спа и хотелски комплекси. Благодарение на своята иновативна технология за висока скорост и прецизност в постигането на перфектна санитарна дейност с тези джаджи се намалява както оперативното време за стандартната поддръжка на басейна, така и се повишава степента на хигиената, откъдето произлизат и допълнителни предимства за използването й – антибактериални, противоепидемични, здравословни и увеличаващи репутацията и интереса към бизнеса, респективно към публичната институция.

Вижте повече за роботи за частни басейни.
Роботите за публичен басейн изцяло отговарят на нуждите на собственици и управители на големи хотели и публични сгради от обществен тип. Благодарение на своята жироскопична система, устройството позволява изключително прецизна работа и съвършени крайни резултати. Главно те се дължат на предварителното детайлно сканиране и пълно системно покритие на всички части на басейна, включително пода, неговите стени и, разбира се, повърхността на водата. От друга страна, чрез огромната вместимост на допълнителната към всеки робот за публичен басейн филтърна торбичка, става възможно улавянето на нечистотии и боклуци, а също така и на най-дребните и незабележими мръсотии и бактерии с цел поддържане на перфектна хигиена на самата вода. Бързата скорост на работа с робота за публичен басейн дава възможност за увеличаване на броя пъти дневно, седмично и месечно хигиенизиране, включително и за санитарна дейност след претоварено и продължително ползване от голям кръг от хора.
Безспорно, роботът за публичен басейн представлява уникална технологична иновация, която ще помогне на бизнеса и на публичните изпълнители по поддържане на общински сгради в много направления:

  • Спестява оперативно време за поддръжка;;
  • Постига с до 10 пъти по-високи хигиенни резултати;
  • Влиза в синхрон с актуалните изисквания за спазване на противоепидемични мерки;
  • Намалява необходимостта и риска от силно токсични препарати за почистване;
  • Намалява средства за допълнителна работна ръка и нужда от използване на човешки ресурс от друг сектор в сградата.